ЗА ФИРМАТА


АРХОНТ е фирма, основана през 2005 година от Арх. Иво Тренчев, имаща за цел да предлага на своите клиенти широк диапазон от услуги, които в най-голяма степен да удовлетворяват както техните цели, така и индивидуалните нужди на крайните потребители.

Стремежите на екипа са насочени към създаване на продукти, архитектурно и технически новаторски, в съответствие с най-новите тенденции и най-добри световни практики. Работата ни се основава на задълбочени изследвания и анализи, вариантни решения и креативни презентации.

Екипът ни е готов да реализира всеки Ваш проект!

АРХОНТ ЕООД e бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-2.073-9069-C01

 

ЕКИПАРХ. ИВО ТРЕНЧЕВ

Управител, Архитект


АРХ. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ

Архитект


АРХ. ФИЛИПИНА СТАНИНСКА

Архитект


АРХ. МАРТИН ЕВЛОГИЕВ

Архитект


АРХ. СЛАВЕЯ АТАНАСОВА

Архитект


ИНЖ. МАРИНКА АНГЕЛОВА

Строителен инженерИНЖ. ГЕРГАНА ПЕНЕВА

Строителен инженер


ИНЖ. ВЕЛКО ПОЩОВ

Електроинженер


ИНЖ. ПЕТЯ НИНОВА

Електроинженер


Л.АРХ. КАЛИНКА СТАНКОВА

Ландшафтен архитект


ЕЛЕНА ИВАНОВА

3D дизайнер


МОНИКА ПЕТРОВА

Офис мениджър