Разполагаме с 11 броя външни паркоместа, 8 броя единични и 8 броя двойни подземни гаражи.

Свободните места за паркиране към момента са:

  • 3 броя наземни паркоместа на цена 12000 евро
  • 3 броя подземни единични гаража на цена от 28000 евро
  • 6 броя подземни двойни гаража на цена от 33000 до 36000 евро

Очакваме вашите запитвания!