fbpx

Многоетажен паркинг

Детска градина ИЗГРЕВ

Софийски университет

Сграда на Община Пловдив – Конкурсен проект

Предишна Следваща Обект: Прилагане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и надстрояване на сградата на Община Пловдив Местоположение:  гр. Пловдив Възложител:  Община Пловдив Вид:  Обществена сграда Проектът е разработен съвместно с А-Проект.

Учебно-административна сграда и Ректорат на МУ София

Предишна Следваща Обект: Конкурсен идеен проект за проектиране на шестетажна учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет – София и прилежащите – Деканат на Медицински факултет към МУ- София, Факултет по обществено здраве към МУ – София Местоположение:  гр. София Възложител:  МУ – София Вид:  Обществена сграда

Детска градина – ж.к. Овча купел, град София

Предишна Следваща Обект: Конкурсен идеен проект за изграждане на Детска градина, разположена в УПИ II-за ОДЗ, кв. 109, ж.к. „Овча купел – 1“, район „Овча купел“, гр. София Местоположение:  гр. София Възложител:  Столична община Вид:  Обществена сграда