fbpx

Студентско общежитие – град София

Предишна Следваща Обект: Конкурсен идеен проект за проектиране на шестетажна учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет – София и прилежащите – Деканат на Медицински факултет към МУ- София, Факултет по обществено здраве към МУ – София Местоположение:  гр. София Възложител:  МУ – София Вид:  Обществена сграда

Учебно-административна сграда и Ректорат на МУ София

Предишна Следваща Обект: Конкурсен идеен проект за проектиране на шестетажна учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет – София и прилежащите – Деканат на Медицински факултет към МУ- София, Факултет по обществено здраве към МУ – София Местоположение:  гр. София Възложител:  МУ – София Вид:  Обществена сграда

Гара Казичане

Гара Подуяне

Детска градина – ж.к. Овча купел, град София

Предишна Следваща Обект: Конкурсен идеен проект за изграждане на Детска градина, разположена в УПИ II-за ОДЗ, кв. 109, ж.к. „Овча купел – 1“, район „Овча купел“, гр. София Местоположение:  гр. София Възложител:  Столична община Вид:  Обществена сграда

Сграда на Община Пловдив – Конкурсен проект

Предишна Следваща Обект: Прилагане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и надстрояване на сградата на Община Пловдив Местоположение:  гр. Пловдив Възложител:  Община Пловдив Вид:  Обществена сграда Проектът е разработен съвместно с А-Проект.

Студентско общежитие – град София

Предишна Следваща Обект: Реконструкция и основно обновяване на сградата на студентско общежитие блок 6 към Медицински университет, гр. София Местоположение:  гр. София Възложител:  Медицински университет, гр.София РЗП:  8 340 кв.м. Вид:  Жилищна сграда