fbpx

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради

Качественото обследване за енергийна ефективност е предпоставка за ефективно планиране, оптимално проектиране, достъп до финансиране и постигане на очаквания ефект от инвестициите.

АРХОНТ притежава правото да извършва такъв вид обследвания и е вписана в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие за обследване и сертифициране на сгради с Удостоверение №00397/09.12.2017 г.

Обследването за енергийна ефективност има за цел:

  • да установи нивото на потребление на енергия;
  • да определи специфичните възможности за намаляване на енергопотреблението;
  • да препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Сертифицирането на сгради се извършва след обследване за енергийна ефективност и има за цел удостоверяване на:

  • актуалното състояние на енергийно потребление;
  • енергийните характеристики на сградата и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление.

Ние Ви предлагаме:

  • изготвянето на оценка за съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти;
  • изготвяне на сертификати за проектни енергийни характеристики;
  • обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради;
  • сертифициране на сгради за енергийна ефективност;
  • проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради.