Еднофамилна къща – град Правец
Еднофамилна къща – град Правец
28/02/2020

Сграда на Община Пловдив - Конкурсен проект


Обект:

Прилагане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и надстрояване на сградата на Община Пловдив

Местоположение:

гр. Пловдив

Възложител:

Община Пловдив

Вид:

Обществена сграда

Проектът е разработен съвместно с А-Проект.