fbpx

Предпроектни проучвания

За да бъде един проект актуален и неговата реализация успешна, е необходимо да се направят съответните проучвания на пазара – търсене и предлагане, нуждите и очакванията на потребителите, съвременните тенденции в развитието на съответната област, както проучване и анализ на редица други фактори.

Ние Ви предлагаме:

  • Консултации при определяне на основните параметри на проекта;
  • Разработване на концептуални вариантни решения;
  • Инженерни и геодезически проучвания;
  • Технико-икономически анализ за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение;
  • Проучване на инвеститорския интерес.