fbpx

Управление на проекти

Управлението на инвестиционни проекти включва координиране на професионалисти от различни области и спазване на зададените параметри за срок, разходи и качество.

Ние притежаваме необходимите знания и опит за организиране на пълния цикъл от услуги при развитието на даден проект – от планиране и проектиране, през провеждането на тръжни процедури, до управление на строителния процес и успешно завършване. Крайната цел е контрол на качеството, съкращаване времето за развитие на проекта и минимизиране риска от преразход.

Ние Ви предлагаме:

  • Управление на проектирането;
  • Управление на разходите;
  • Управление на тръжни процедури;
  • Строителство;
  • Завършване.