Доброто изпълнение и планиране са важни за успеха на един проект. Екипът на Архонт ЕООД извършва комплексно проектиране на жилищни, обществени и индустриални сгради, благоустройствени обекти и други. В резултат инвеститорите могат да очакват много добра координация между заинтересованите страни по време на изпълнението на проекта, както и бързи и професионални консултации и решения.

Ние Ви предлагаме:

  • Проектиране по всички специалности във всички фази на проектирането – идейна, техническа и работна;
  • Изготвяне на количествени сметки, проектно-сметна документация и технически спецификации;
  • Контрол на качеството в процеса на проектиране.