fbpx

Ние възприемаме създаването на пространствата в социално, икономическо и екологично отношение като практическа цел.

Винаги сме вярвали, че добрият, отговорен дизайн е възможен само със значителен принос от различни дисциплини. Това ни позволява бързо да изследваме широка гама от решения от много гледни точки. Нашите архитекти и инженери създават и разработват и участват в проектите от предпроектните проучвания и най-ранната скица, през техническите чертежи и документация до завършването на сградата.

Екипът на АРХОНТ извършва комплексно проектиране на жилищни, обществени и индустриални сгради, градоустройствени и благоустройствени обекти и други. Благодарение на постоянното интегриране на нови технологии за оптимизация на процесите и повишаване на качеството на продукта нашите клиенти и партньори могат да са сигурни в крайния резултат на желаният от тях проект.